De zorg is aan veel verandering onderhevig. De digitalisering, de verschuiving van kindgerichte zorg naar gezinsgerichte zorg, de verschuiving van meer levering van extramurale zorg in plaats van intramurale zorg en een verandering in de economie.

Bovenstaande veranderingen zullen ervoor zorgen dat u als zorgprofessional regelmatig voor uitdagingen komt te staan en over een andere ‘mindset’ dient te beschikken. Wat maakt dat de ene verandering wel goed geïmplementeerd wordt en de andere verandering niet? Wat maakt dat de ene verandering wel gedragen wordt door de hele afdeling en de andere verandering niet? Wat maakt dat het ene gesprek met de ouder wel soepel verloopt en het andere gesprek niet? Wat maakt dat de ene ouder wel met een positief gevoel het ziekenhuis verlaat en de andere ouder niet? Wat maakt dat u de ene verandering snel oppakt en de andere niet?

Inmiddels wordt er van u verwacht dat u beschikt over een behoorlijk pakket van vaardigheden, bestaande uit onder meer inlevingsvermogen, communicatievaardigheden, ‘out of the box’ denken, goed kunnen meeveren en goed kunnen luisteren. En dat ook nog eens onder een stevige tijdsdruk.

Hoe blijft u ervoor zorgen dat u elke patiënt uniek behandelt? Hoe blijft u ervoor zorgen dat u de patiënt niet alleen als patiënt blijft zien maar ook behandelt als consument? Hoe blijft u ervoor zorgen dat u samen met ouders in gesprek blijft? Hoe blijft u ervoor zorgen dat u ook oog blijft houden voor het gehele gezin?

Is het onrealistisch om te voldoen aan alle veranderingen en alle eisen die in deze tijd aan u gesteld worden? Nee, dat zeker niet! Ik zou u daarbij kunnen helpen. Zowel op individueel niveau, op teamniveau als op organisatieniveau.