Podcast opgenomen vanuit mijn rol als onderwijsconsulent passend onderwijs door Pictio Onderwijspodcast (bron: Pictio Onderwijspodcast, april 2023)

Link naar de podcast

Vanuit mijn rol als regisseur van het Oudersteunpunt heb ik onze ervaringen mogen delen op de MAO Doen dag. Zie voor het verslag onderstaande link, bladzijde 13 (bron: Aanpak Met Andere Ogen, december 2022)

Link naar het magazine

Podcast opgenomen door ‘Dit is onderwijs’ (bron: dit is onderwijs, november 2022)

Link naar de podcast

Vanuit mijn rol als regisseur van het Oudersteunpunt ben ik geïnterviewd voor het PO Magazine (bron: Steunpunt passend onderwijs, februari 2022)

Praktijkvoorbeeld-Oudersteunpunt-Noord-Kennemerland-Interview-Eva-1

Vanuit mijn rol als regisseur van het Oudersteunpunt ben ik geïnterviewd voor het PO Magazine (bron: PO magazine, april 2021)

PO magazine

Vanuit mijn rol als coördinator van het Oudersteunpunt meegewerkt aan een artikel over Ouderbetrokkenheid (bron: aanpak met andere ogen, april 2021)

Klik hier voor de link naar het artikel

Vanuit mijn rol als coördinator van www.oudersteunpunt.nl ben ik geïnterviewd voor het Autisme magazine in Noord Holland Noord. Zie pagina 40 t/m 42 (bron: magazine Autisme in Noord Holland Noord, maart 2021) 

Klik hier voor het magazine

Vanuit mijn rol als regisseur van het Oudersteunpunt (www.oudersteunpunt.nl) geïnterviewd door het Noord Hollands Dagblad. Onderwerp: Voorjaarsvakantie – handige timing? (bron: Noord Hollands Dagblad 18 feb 2021)

Onderwijs en school verbinden is zo belangrijk. Vanuit mijn rol als consulent bij SWV PPO-NK en betrokken bij Stichting Kind en Ziekenhuis hebben we een manifest opgesteld naar aanleiding van de input van de Landelijke KAR-dag november 2020 (bron: kindenzorg.nl, feb 2021)

Klik hier voor de link naar het manifest

Als consulent vanuit het SWV PPO-NK ben ik geïnterviewd voor het artikel ‘Welzijn op de eerste plek’. Het artikel geeft een mooi voorbeeld van geslaagde samenwerking vanuit meervoudig perspectief tussen ouder, kind, leerkracht, IB-er, begeleider en de consulent van PPO-NK. Samen bieden zij perspectief aan deze leerling (bron: Maandbericht PPO-NK, december 2020)

Klik hier voor de link naar het maandbericht

Als projectmanager vanuit Stichting Kind en Ziekenhuis heb ik een deel van een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarin onderzocht werd hoe ouders beslissingen nemen met een ziek kind op de SEH (bron: Kind en zorg, december 2020)

Klik hier voor de link naar het artikel en het onderzoek

Als projectmanager vanuit Stichting Kind en Ziekenhuis was ik betrokken bij het project versterking draagkracht bij ouders van een zorgintensief kind. Psychosociale zorg is zo belangrijk; juist voor het gehele gezin (bron: Magazine zorginstituut Nederland, september 2020)

Klik hier voor het interview

Ingezonden brief van mij in de rubriek de achterban (bron: magazine kind & zorg, juni 2020)

1

Naast mijn werk als psycholoog werk ik sinds 1 april 2020 ook als consulent passend onderwijs. Hieronder stel ik mij voor (bron: website ppo-nk, april 2020):

Klik hier voor het artikel

Meegewerkt als ouder aan een filmpje van het samenwerkingsverband primair passend onderwijs Noord-Kennemerland om de functie van consulent onder de aandacht te brengen. (bron: website ppo-nk, maart 2020)

Klik hier voor het filmpje

‘De AV1 robot bij de Ajax wedstrijd’. Een filmpje waarin de toegevoegde waarde van de AV1 robot duidelijk naar voren komt. Als senior projectmanager wordt ik geïnterviewd over dit project.

Klik hier voor het filmpje

‘Dwang heeft grote impact op kinderen’. Als senior projectmanager geïnterviewd over het project voorkomen van pijn, angst en dwang bij kinderen. (bron: Kind en Zorg, februari 2020) 

Klik hier voor de link

‘Zorg, werk en leven in balans’. Als senior projectmanager geïnterviewd over de zorg-werk-leven balanstool. (bron: Kind en Zorg, januari 2020) 

Klik hier voor de link

‘Kijk naar het totale gezin’. Interview met mij over de impact op ons gezin. (bron: Vakblad vroeg, december 2019)

Vakblad vroeg dec 2019

‘Overal bijzijn dankzij een AV1 robot’. Als senior projectmanager geïnterviewd over het bondgenotenproject (bron: VWS, e-zine, december 2019)

Klik hier voor de link

‘Psychosociale zorg – wat is dat eigenlijk’. Als senior projectmanager meegewerkt aan het project om dit inzichtelijk te maken voor jongeren (bron: Patiëntenfederatie, december 2019).

Klik hier voor de link

‘Onderzoek patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden’. Artikel over het project waar ik als senior projectmanager aan mee heb gewerkt (bron: kindenzorg.nl, 23 oktober 2019).

Klik hier voor het artikel en de resultaten van het onderzoek

Interview in het Kek Mama zomerboek over vakantie: “Nooit op vakantie”. (bron: Kek Mama zomerboek, 2019)

Klik hier voor de link naar het artikel

“Ik wil ouders weer perspectief geven”. Artikel over de strijd tegen onbegrip en bureaucratie waarin ik een interview geef (bron: Kinderarts en samenleving (NVK), jaargang 38, juni 2019)

Klik hier voor de link naar het artikel

Meegewerkt aan een artikel over de geschiedenis van kinderen in ziekenhuizen (bron: Skepter, jaargang 32, april 2019)

Klik hier voor de link naar het artikel

Meegewerkt aan een project waarin ik mijn ervaringen deel over hoe het leven is als moeder van een zorgintensieve zoon (bron: (Sch)ouders, april 2019) 

Klik hier voor de link voor de filmpjes

Meegewerkt aan de Kwaliteitsstandaard voor het zieke kind in de eigen omgeving (bron: ZonMw, januari 2019).

Klik hier voor de link naar het interview met mij

Meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek ‘Koorts bij kinderen’ (bron: Erasmus, oktober 2018).

Klik hier voor de link naar het wetenschappelijk artikel

Meegewerkt aan de reflectietool voor zorgprofessionals. Mooi reflectietool wat inzicht geeft in de complexiteit van het zorgstelstel. Zie bladzijde 14-15 voor ons verhaal (bron: Vilans, 8 oktober 2018).

Klik hier voor de link naar de reflectietool

‘Gezinsgerichte visite in het ziekenhuis’. Artikel over het project waar ik als projectmanager aan mee heb gewerkt (bron: kindenzorg.nl, 2 oktober 2018).

Hierbij de link naar de handreiking

‘Wij denken aan de kinderen’. Artikel over de KinderAdviesRaden in Nederland waarin ik een interview geef (bron: kindenzorg.nl, 19 september 2018)

Hierbij de link naar het artikel

‘Muziek zorgt voor afleiding bij kinderen en doordat je afgeleid bent, denk je minder aan het ziek zijn’. Als ‘ziekenhuis expert’ mocht ik hier iets over vertellen in het NOS jeugdjournaal (bron: jeugdjournaal.nl, 4 september 2018)

Hierbij de link naar het item

‘Voorbereiden op een operatie, hoe doe je dat?’ Voor het magazine van de BOSK mocht ik in mijn rol als projectmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis onze visie delen (bron: BOSK, magazine juni 2018).

BOSK Magazine juni 2018 _pag.303133

‘Zorg gaat vooruit, maar Hardinxveld is er nog niet’. Voor de verkiezingen in maart 2018 mijn visie gedeeld met betrekking tot de ondersteuning van ouders van zorgintensieve kinderen (bron: krantenartikel Het Kompas, februari 2018)

eva krant verkiezingen

Kinderen hebben het recht om vragen te stellen. Aan het project ‘3 goede vragen voor kinderen’ heb ik als projectmanager meegewerkt (bron: www.kindenzorg.nl; januari 2018)

Lees hier het artikel

Ook thuis hebben zorgintensieve kinderen recht op de beste zorg. Aan dit project heb ik als projectleider meegewerkt (bron: www.kindenzorg.nl; februari 2017)

Lees hier het artikel

Reportage voor het programma ‘Samen Sterk’ op SBS 6 waar Laat ons ouders zijn aan heeft bijgedragen (maart 2017)

Bekijk hier het filmpje

Artikel symposium waar Laat ons ouders zijn heeft gesproken (maart 2017)

Lees hier het artikel

Artikel congres waar Laat ons ouders zijn heeft gesproken (februari 2017)

Lees hier het artikel

Artikel Levend verlies – Magazine BOSK (december 2016)

Lees hier het artikel

Impressie congres waar Laat ons ouders zijn heeft gesproken (november 2016)

Bekijk hier het filmpje

Finalist hulpverlener van het jaar – Nationale hulpgids (november 2016)

Bekijk hier het artikel

Finalist ondernemer van het jaar – Algemeen Dagblad (oktober 2016)

Bekijk het artikel

Artikel – Magazine BOSK (juni 2016)

Artikel BOSK juni 2016

Krantenartikel – Algemeen Dagblad (juni 2016)

20160620_133248275_iOS

Artikel – Magazine Kind&Zorg (november 2015)

Bekijk het artikel

Krantenartikel – Het Kompas (juli 2015)

Bekijk het artikel